Тыпавыя вучэбныя праграмы для ўстаноў сярэдняй спецыяльнай адукацыі ў сферы культуры

Мастацтва выяўленчае, мастацтва дэкаратыўна-прыкладное

 

Мастацтва выяўленчае

Жывапіс (па напрамках)  
Скульптура  

Праграмы вучэбных дысцыплін агульнапрафесіянальнага цыкла

Гісторыя сусветнага і беларускага мастацтва Мінск 2008
Матэрыяльная культура Беларусі Мінск 2010
Пластычная анатомія Мінск 2006
Чарчэнне і перспектыва Мінск 2006
Шрыфты Мінск 2009
Педагогіка і псіхалогія Мiнск 2005
Прафесійная лексіка Мінск 2011

Праграмы практык

Вучэбная (пленэр) Мінск 2004
Тэхналагічная (творчая) Мінск 2006
Пераддыпломная Мінск 2008
Педагагічная Мінск 2007

Праграмы вучэбных дысцыплін спецыяльнага цыкла

2-15 01 01-01 Жывапіс (станковы)

Малюнак Мінск 2006
Жывапіс Мінск 2008
Тэхналогія матэрыялаў жывапісу і малюнку Мінск 2011
Колеразнаўства Мінск 2009
Методыка выкладання спецыяльных дысцыплін Мінск 2009
Асновы кампазіцыі Мінск 2008
Кампазіцыя Мінск 2006
Скульптура Мінск 2010

2-15 01 03 Скульптура

Малюнак Мінск 2006
Скульптура Мінск 2006
Тэхналогія матэрыялаў Мінск 2015
Жывапіс і колеразнаўства Мінск 2004
Кампазіцыя ПТП
Методыка выкладання спецыяльных дысцыплін Мінск 2009

Мастацтва дэкаратыўна-прыкладное

2-15 02 01 Дэкаратыўна-прыкладное мастацтва

Праграмы вучэбных дысцыплін агульнапрафесіянальнага цыкла

Гісторыя сусветнага і беларускага мастацтва Мінск 2008
Матэрыяльная культура Беларусі Мінск 2010
Пластычная анатомія Мінск 2006
Чарчэнне і перспектыва Мінск 2006
Шрыфты Мінск 2009
Педагогіка і псіхалогія Мiнск 2005
Прафесійная лексіка Мінск 2011

Праграмы практык

Вучэбная (пленэр) Мінск 2004
Тэхналагічная (творчая) Мінск 2006
Пераддыпломная Мінск 2008
Педагагічная Мінск 2007

Праграмы вучэбных дысцыплін спецыяльнага цыкла

Малюнак Мінск 2006
Жывапіс Мінск 2006
Тэхналогія матэрыялаў: мастацкая кераміка Мінск 2015
Тэхналогія матэрыялаў: мастацкая апрацоўка дрэва Мінск 2007
Тэхналогія матэрыялаў: мастацкія вырабы з тэкстылю Мінск 2006
Тэхналогія матэрыялаў: мастацкія вырабы з саломкі, льну, паперы Мінск 2007
Колеразнаўства Мінск 2009
Асновы кампазыцыі Мінск 2008
Кампазіцыя Мінск 2004
Кампазіцыя: мастацкія вырабы з саломкі, льну, паперы Мінск 2016
Методыка выкладання спецыяльных дысцыплін Мінск 2009

Праграмы вучэбных дысцыплін цыкла спецыялізацый

2-15 02 01 01 Мастацкая кераміка

Работа ў матэрыяле: мастацкая кераміка Мінск 2010
Народны арнамент Мінск 2002
Скульптура Мінск 2010

2-15 02 01 03 Мастацкая апрацоўка дрэва

Работа ў матэрыяле: мастацкая апрацоўка дрэва Мінск 2010
Народны арнамент Мінск 2002
Скульптура Мінск 2010

2-15 02 01 31 Мастацкія вырабы з тэкстылю

Работа ў матэрыяле: мастацкія вырабы з тэкстылю Мінск 2005
Работа ў матэрыяле: ручны роспіс Мінск 2012
Работа ў матэрыяле: ручная вышыўка Мінск 2003
Работа ў матэрыяле: ручное ткацтва – габелен Мінск 2003
Народны арнамент Мінск 2002

2-15 02 01 33 Мастацкія вырабы з саломкі, льну, паперы

Работа ў матэрыяле: мастацкія вырабы з саломкі Мінск 2006
Работа ў матэрыяле: выцінанка Мінск 2001
Народны арнамент Мінск 2002

16 Мастацтва музычнае

16 01 Мастацтва музычнае

2-16 01 02 Дырыжыраванне (па напрамках)

2-16 01 10 Спевы (па напрамках)

2-16 01 31 Iнструментальнае выканальніцтва (па напрамках)

Праграмы вучэбных дысцыплін агульнапрафесiянальнага цыкла

Элементарная тэорыя музыкі (дырыжыраванне, iнструментальнае выканальніцтва) Мінск 2015
Музычная грамата і элементарная тэорыя музыкі (спевы) Мiнск 2004
Гармонiя (дырыжыраванне) Мінск 2002
Гармонiя (спевы) Мiнск 2004
Гармонiя (iнструментальнае выканальніцтва) Мінск 2001
Сальфеджыа (дырыжыраванне) Мінск 2002
Сальфеджыа (iнструментальнае выканальніцтва) Мінск 2000
Сальфеджыа (спевы акадэмічныя) Мінск 2015
Аналіз музычных твораў Мінск 2016
Беларуская музычная літаратура Мінск 2010
Сусветная музычная літаратура (замежная – да пачатку ХХ ст.) Мінск 2008
Сусветная музычная літаратура (руская – да пачатку ХХ ст.) Мінск 2012
Сусветная музычная літаратура: замежная музыка ХХ ст. Мінск 2005
Сусветная музычная літаратура: руская музыка ХХ ст. Мінск 2005
Музычны фальклор Мінск 2010
Інструментазнаўства Мінск 2009
Дадатковы інструмент (фартэпіяна) (інструментальнае выканальніцтва) Мінск 2006
Фартэпіяна (спевы) Мінск 2007
Псіхалогія і педагогіка Мінск 2007

Праграмы вучэбных дысцыплін спецыяльнага цыкла і вучэбных практык

2-16 01 02-02 Дырыжыраванне (акадэмічны хор)

Харавы клас Мінск 2006
Дырыжыраванне Мінск 2016
Чытанне харавых партытур Мінск 2004
Пастаноўка голасу Мiнск 2000
Вакальны ансамбль Мінск 2005
Фартэпіяна Мінск 2006
Харавая аранжыроўка і апрацоўка беларускіх народных песень Мінск 2006
Харавая літаратура Мінск 2016
Гiсторыя харавога выканальнiцтва ПТП
Хоразнаўства і методыка работы з творчым калектывам Мінск 2016
Методыка выкладання вакальна-харавых дысцыплін і сальфеджыа Мінск 2010
Вывучэнне рэпертуару дзіцячага хору Мiнск 2000
Выканальніцкая (практыка) Мінск 2008
Работа з творчым калектывам (дырыжорская практыка) Мінск 2005
Педагагічная (практыка) Мiнск 2011

2-16 01 02-03 Дырыжыраванне (народны хор)

Харавы клас Мінск 2006
Дырыжыраванне Мiнск 2015
Чытанне харавых партытур Мiнск 2004
Пастаноўка голасу Мiнск 2003
Фальклорны ансамбль Мiнск 2003
Фартэпiяна Мiнск 2007
Харавая аранжыроўка і апрацоўка беларускіх народных песень Мiнск 2006
Расшыфроўка народных песень Мінск 2014
Харавая лiтаратура Мiнск 2016
Хоразнаўства і методыка работы з творчым калектывам Мiнск 2016
Методыка выкладання вакальна-харавых дысцыплін і сальфеджыа Мінск 2010
Народная творчасць i вывучэнне спеўчых стыляў Мінск 2012
Пастаноўчая работа ў народным хоры Мінск 2007
Асновы народнай харэаграфіі Мінск 2007
Выканальніцкая (практыка) Мінск 2008
Работа з творчым калектывам (дырыжорская практыка) Мінск 2005
Педагагічная (практыка) Мiнск 2011

2-16 01 32 Спевы акадэмічныя

Сольныя спевы Мінск 2007
Вакальны ансамбль Мінск 2005
Майстэрства акцёра Мінск 2007
Сцэнічная мова Мінск 2007
Рытміка і танец Мінск 2005
Сцэнічная падрыхтоўка Мінск 2005
Сусветная гiсторыя вакальнага выканальнiцтва Мінск 2007
Італьянская мова Мінск 2012
Вакальная методыка Мінск 2005
Вывучэнне опернага рэпертуару Мінск 2006
Харавы клас Мінск 2005
Чытанне харавых партытур Мінск 2005
Дырыжыраванне Мінск 2014
Хоразнаўства Мінск 2005
Вывучэнне педагагічнага рэпертуару Мінск 2014
Выканальніцкая (практыка) Мінск 2006
Педагагічная (практыка) Мінск 2013

2-16 01 31-01 Iнструментальнае выканальніцтва (фартэпіяна)

Спецыяльны інструмент Мінск 2006
Гісторыя выканальніцкага мастацтва Мінск 2012
Выканальніцкі аналіз Мінск 2011
Камерны ансамбль Мінск 2006
Фартэпіянны ансамбль Мінск 2006
Чытанне з лiста і транспанаванне Мінск 2009
Канцэртмайстарскі клас Мінск 2009
Методыка выкладання ігры на інструменце Мінск 2004
Вывучэнне педагагічнага рэпертуару Мінск 2012
Харавы клас Мінск 2015
Асновы дырыжыравання Мінск 2009
Выканальніцкая (практыка) Мінск 2008
Канцэртмайстарская (практыка) Мінск 2009
Педагагічная (практыка) Мінск 2006

2-16 01 31-02 Iнструментальнае выканальніцтва (аркестравыя струнна-смычковыя інструменты – па відах інструментаў)

Спецыяльны інструмент (скрыпка) Мінск 2007
Спецыяльны інструмент (альт) Мінск 2007
Спецыяльны інструмент (віяланчэль) Мінск 2001
Спецыяльны інструмент (кантрабас) Мінск 2006
Гісторыя выканальніцкага мастацтва (скрыпка) Мінск 2011
Гісторыя выканальніцкага мастацтва (віяланчэль, кантрабас) Мінск 2014
Выканальніцкі аналіз Мінск 2011
Камерны ансамбль Мінск 2006
Струнны ансамбль (квартэт) Мінск 2006
Аркестравы клас Мінск 2006
Методыка работы з творчым калектывам Мінск 2011
Дырыжыраванне Мінск 2009
Чытанне аркестравых партытур Мінск 2012
Інструментоўка Мінск 2011
Методыка выкладання ігры на інструменце Мінск 2012
Вывучэнне педагагічнага рэпертуару (скрыпка) Мінск 2011
Вывучэнне педагагічнага рэпертуару (віяланчэль, кантрабас) Мінск 2013
Выканальніцкая (практыка) Мінск 2008
Работа з творчым калектывам (практыка) Мінск 2012
Педагагічная (практыка) Мінск 2006

2-16 01 31-04 Iнструментальнае выканальніцтва (аркестравыя духавыя і ўдарныя інструменты – па відах інструментаў)

Спецыяльны інструмент (драўляныя духавыя інструменты) Мiнск 2006
Спецыяльны інструмент (медныя духавыя і ўдарныя інструменты) Мiнск 2006
Гісторыя выканальніцкага мастацтва Мінск 2007
Выканальніцкі аналіз Мінск 2011
Клас ансамбля Мінск 2015
Аркестравы клас Мінск 2006
Інструмент духавога аркестра Мінск 2015
Методыка работы з творчым калектывам Мінск 2011
Дырыжыраванне Мінск 2009
Чытанне аркестравых партытур Мінск 2012
Інструментоўка Мінск 2009
Методыка выкладання iгры на iнструменце Мінск 2005
Вывучэнне педагагічнага рэпертуару Мінск 2012
Выканальніцкая (практыка) Мінск 2008
Работа з творчым калектывам (практыка) Мінск 2012
Педагагічная (практыка) Мінск 2006

2-16 01 31-05 Iнструментальнае выканальніцтва (інструменты народнага аркестра – па відах інструментаў)

Спецыяльны інструмент (баян, акардэон) Мінск 2007
Спецыяльны інструмент (гiтара класічная) Мінск 2003
Спецыяльны інструмент (балалайка) Мiнск 2007
Спецыяльны інструмент (домра) Мiнск 2015
Спецыяльны інструмент (цымбалы) Мiнск 2007
Гісторыя выканальніцкага мастацтва (баян, акардэон) Мінск 2006
Гісторыя выканальніцкага мастацтва (цымбалы, домра, балалайка, гітара) Мінск 2007
Выканальніцкі аналіз Мінск 2011
Клас ансамбля баянаў Мінск 2005
Клас ансамбля гітар Мінск 2010
Клас ансамбля цымбалаў Мінск 2003
Аркестравы клас Мінск 2002
Вывучэнне роднасных інструментаў Мiнск 2005
Методыка работы з творчым калектывам Мінск 2011
Дырыжыраванне Мінск 2009
Чытанне аркестравых партытур Мінск 2012
Інструментоўка Мінск 2013
Методыка выкладання iгры на народным iнструменце (баян, акардэон) Мінск 2014
Методыка выкладання iгры на народным iнструменце (цымбалы, домра, балалайка, гітара) Мінск 2007
Вывучэнне педагагічнага рэпертуару (баян, акардэон) Мiнск 2011
Вывучэнне педагагічнага рэпертуару (гітара, домра, балайка, цымбалы) Мiнск 2015
Акампанемент, падбор па слыху Мінск 2006
Выканальніцкая (практыка) Мінск 2008
Работа з творчым калектывам (практыка) Мінск 2012
Педагагічная (практыка) Мінск 2006

Мастацтва сцэнічнае і экраннае

17 01 Мастацтва тэатра, кіно, радыё і тэлебачання

2-17 01 01 Акцёрскае мастацтва (па напрамках)

Праграмы вучэбных дысцыплін агульнапрафесіянальнага цыкла

Гісторыя выяўленчага мастацтва, побыту і касцюма Мінск 2010
Гісторыя сусветнага тэатра Мінск 2010
Гісторыя беларускай літаратуры Мінск 2010
Гісторыя сусветнай літаратуры Мінск 2011
Музычная грамата і слуханне музыкі Мінск 2007
Музычны інструмент ПТП
Тэхніка сцэны Мінск 2007
Псіхалогія і педагогіка Мінск 2005

Праграмы практык

Сцэнічная Мінск 2012
Педагагічная Мінск 2012
Работа з творчым калектывам Мінск 2012
Тэхналагічная Мінск 2012
Пераддыпломная Мінск 2012

Праграмы вучэбных дысцыплін спецыяльнага цыкла

2-17 01 01-01 Акцёрскае мастацтва (драматычны тэатр і кіно)

Асновы тэорыі драмы Мінск 2016
Майстэрства акцёра і асновы рэжысуры Мінск 2010
Сцэнiчная мова Мінск 2011
Сцэнічны рух Мінск 2011
Рытміка і танец Мінск 2007
Асновы эстрадна-выканальніцкага мастацтва Мінск 2011
Пастаноўка голасу ПТП
Грым Мінск 2007
Методыка выкладання майстэрства акцёра Мінск 2007
Методыка выкладання спецыяльных дысцыплін Мінск 2015
Методыка работы з аматарскім тэатральным калектывам Мінск 2007
Гісторыя сусветнага кіно Мінск 2011

Сцэнаграфія

Мінск 2011

Асновы пластыкі і сцэнічны рух

Мінск 2015

17 02 Мастацтва харэаграфічнае

2-17 02 01 Харэаграфiчнае мастацтва (па напрамках)

Праграмы вучэбных дысцыплін агульнапрафесiянальнага цыкла

Анатама-фізіялагічныя асновы рухаў Мінск 2014
Гісторыя харэаграфіі і смежных відаў мастацтва Мінск 2005
Гісторыя касцюма і сцэнічнае афармленне танца Мінск 2009
Музычная грамата і слуханне музыкі Мінск 2007
Музычны інструмент Мінск 2014
Педагогіка і псіхалогія Мiнск 2005

Праграмы вучэбных дысцыплін спецыяльнага цыкла і вучэбных практык

Народны танец Мінск 2005
Класiчны танец Мiнск 2010
Беларускі танец Мінск 2007
Гiсторыка-бытавы танец Мінск 2006
Бальны (спартыўны) танец Мінск 2005
Дуэтна-сцэнічны танец Мінск 2007
Сучасныя напрамкi харэаграфii Мінск 2005
Кампазіцыя і пастаноўка танца Мінск 2015
Методыка выкладання танцаў Мінск 2015
Методыка работы з творчым калектывам Мінск 2008
Майстэрства акцёра Мінск 2012
Гiсторыя эстраднага выканальнiцтва і джазавых стыляў (эстрадны танец) ПТП
Грым Мінск 2007
Педагагічная (практыка) Мінск 2004
Сцэнічная (практыка) Мінск 2007
Работа з творчым калектывам (практыка) Мінск 2013

 

17 03 Мастацтва эстраднае і цыркавое

2-17 03 01 Мастацтва эстрады (па напрамках)

Праграмы вучэбных дысцыплін агульнапрафесiянальнага цыкла

Музычная грамата і элементарная тэорыя музыкі Мінск 2015
Гармонія Мінск 2010
Сальфеджыа (інструментальная музыка) Мінск 2011
Сальфеджыа (спевы) – вучэбна-метадычны комплекс Мінск 2012
Аналіз музычных твораў Мінск 2012
Беларуская музычная літаратура Мінск 2010
Сусветная музычная літаратура (замежная – да пачатку ХХ ст.) Мінск 2008
Сусветная музычная літаратура (руская – да пачатку ХХ ст.) Мінск 2012
Сусветная музычная літаратура: замежная музыка ХХ ст. Мінск 2005
Сусветная музычная літаратура: руская музыка ХХ ст. Мінск 2005
Музычны фальклор Мінск 2010
Iнструментазнаўства Мінск 2005
Фартэпіяна Мiнск 2013
Псіхалогія і педагогіка Мінск 2007

 

2-17 03 01-01 Мастацтва эстрады (інструментальная музыка)

Спецыяльны клас духавых інструментаў (труба, трамбон, саксафон) Мінск 2005
Спецыяльны клас (гітара і бас-гітара) Мінск 2006
Спецыяльны клас (фартэпіяна) Мінск 2007
Інструмент эстраднага аркестра Мінск 2006
Клас ансамбля Мінск 2005
Гiсторыя эстраднага выканальніцтва і джазавых стыляў Мінск 2003
Джазавая iмправiзацыя Мінск 2006
Сачыненне Мінск 2002
Аркестравы клас Мінск 2006
Дырыжыраванне Мінск 2009
Чытанне аркестравых партытур Мінск 2005
Аранжыроўка і інструментоўка Мінск 2006
Методыка работы з эстрадным аркестравым калектывам Мiнск 2005
Методыка выкладання ігры на інструменце (труба, трамбон, саксафон) Мінск 2005
Методыка выкладання ігры на інструменце (гітара і бас-гітара) Мінск 2007
Методыка выкладання ігры на інструменце (фартэпіяна) Мінск 2004
Выканальніцкая (практыка) Мінск 2008
Работа з эстрадным калектывам (практыка) Мінск 2005
Педагагічная (практыка) Мінск 2006

2-17 03 01-03 Мастацтва эстрады (спевы)

Спевы Мінск 2006
Вакальны ансамбль Мінск 2006
Гiсторыя джазавых стыляў і эстраднага выканальнiцтва Мiнск 2003
Майстэрства акцёра Мінск 2010
Сцэнічная мова Мінск 2010
Сцэнічная пластыка і танец Мінск 2013
Дырыжыраванне Мінск 2007
Аранжыроўка Мінск 2013
Джазавая імправізацыя Мінск 2012
Сачыненне Мінск 2002
Методыка работы з эстрадным вакальным калектывам Мінск 2006
Вакальная методыка Мінск 2006
Выканальніцкая (практыка) Мінск 2008
Работа з эстрадным калектывам (практыка) Мінск 2013
Педагагічная (практыка) Мінск 2006

18 Народная творчасць

18 01 Народная творчасць

2-18 01 01 Народная творчасць (па напрамках)

Праграмы вучэбных дысцыплін агульнапрафесіянальнага цыкла

Гісторыя сусветнай і айчыннай культуры Мінск 2005
Гульнёвая дзейнасць Мінск 2006
Афарміцельскае мастацтва Мінск 2002
Этыка і псіхалогія прафесійнай дзейнасці Мінск 2007
Менеджмент сацыяльна-культурнай сферы Мінск 2016
Тэхнічныя сродкі культурна-дасугавай дзейнасці Мінск 2006
Інфармацыйнае забеспячэнне прафесійнай дзейнасці Мінск 2014

Праграмы практык

Арганізацыя культурна-дасугавай дзейнасці Мінск 2006
Тэхналагічная (творчая) Мінск 2008
Пераддыпломная Мінск 2008

Праграмы вучэбных дысцыплін спецыяльнага цыкла і вучэбных практык

2-18 01 01-01 Народная творчасць (харавая музыка)

Сацыяльна-культурная і дасугавая дзейнасць Мінск 2016
Харавы клас і фальклорны ансамбль Мінск 2003
Дырыжыраванне Мінск 2003
Пастаноўка голасу Мінск 2003
Харавая аранжыроўка і апрацоўка народных песень Мінск 2006
Расшыфроўка народных песень Мінск 2014
Хоразнаўства i методыка работы з аматарскім калектывам Мінск 2003
Харавая лiтаратура Мінск 2004
Спецыяльны музычны інструмент (фартэпіяна) Мінск 2007
Дадатковы і фальклорны музычны інструмент Мінск 2005
Народная харэаграфія Мінск 2007
Музычная грамата і элементарная тэорыя музыкі Мінск 2004
Гармонія Мінск 2001
Сальфеджыа Мінск 2000
Сусветная музычная літаратура  
Фальклор і асновы этнаграфіі Мінск 2010
Кіраўніцтва аматарскім калектывам (практыка) Мінск 2008

2-18 01 01-02 Народная творчасць (інструментальная музыка)

Сацыяльна-культурная і дасугавая дзейнасць Мінск 2016
Аркестравы клас і фалькорны ансамбль Мiнск 2005
Спецыяльны музычны інструмент (баян, акардэон) Мінск 2007
Спецыяльны музычны інструмент (гiтара класічная) Мінск 2003
Спецыяльны музычны інструмент (балалайка) Мiнск 2007
Спецыяльны музычны інструмент (домра) Мiнск 2015
Спецыяльны музычны інструмент (цымбалы) Мiнск 2007
Дадатковы музычны інструмент (фартэпіяна) Мінск 2006
Вывучэнне аркестравых і фальклорных інструментаў Мінск 2013
Дырыжыраванне і чытанне аркестравых партытур Мінск 2002
Інструментазнаўства і інструментоўка Мінск 2009
Акампанемент і падбор па слыху Мінск 2006
Методыка работы з аркестрам (ансамблем) Мінск 2011
Музычная грамата і элементарная тэорыя музыкі Мінск 2004
Гармонія Мінск 2001
Сальфеджыа Мінск 2000
Сусветная музычная літаратура  
Фальклор і асновы этнаграфіі Мінск 2010
Кіраўніцтва аматарскім калектывам (практыка) Мінск 2008

2-18 01 01-31 Народная творчасць (народныя абрады і святы)

Сацыяльна-культурная і дасугавая дзейнасць Мінск 2016
Рэжысура і майстэрства акцёра Мінск 2007
Рэжысура абрадаў і свят Мінск 2007
Сцэнарнае майстэрства Мінск 2008
Сцэнічная мова Мінск 2007
Сцэнаграфія відовішчаў і свят Мінск 2009
Музычна-гукавое афармленне свята Мінск 2013
Танец Мінск 2014
Майстэрства вядучага Мінск 2009
Грым Мінск 2007
Пастаноўка голасу ПТП
Музычная грамата і слуханне музыкі Мінск 2007
Музычны інструмент ПТП
Фальклор і асновы этнаграфіі Мінск 2010
Рэжысура народных абрадаў і свят (практыка) Мінск 2008

2-18 01 01-32 Народная творчасць (танец)

Сацыяльна-культурная і дасугавая дзейнасць Мінск 2016
Народны танец Мінск 2016
Класічны танец Мінск 2016
Беларускі танец і харэаграфічны фальклор Мінск 2007
Гісторыка-бытавы танец Мінск 2006
Бальны танец і сучасныя напрамкі харэаграфіі Мінск 2005
Кампазіцыя і пастаноўка танца Мінск 2002
Методыка работы з харэаграфічным калектывам Мінск 2008
Гісторыя харэаграфічнага мастацтва Мінск 2005
Гісторыя касцюма Мінск 2014
Музычная грамата і слуханне музыкі Мінск 2007
Музычны інструмент Мінск 2014
Грым Мінск 2007
Фальклор і асновы этнаграфіі Мінск 2010
Кіраўніцтва аматарскім калектывам (практыка) ПТП

19 Дызайн

19 01 Дызайн

2-19 01 01 Дызайн (па напрамках)

Праграмы вучэбных дысцыплін агульнапрафесіянальнага цыкла

Гісторыя сусветнага і беларускага мастацтва Мінск 2008
Матэрыяльная культура Беларусі Мінск 2010
Пластычная анатомія Мінск 2006
Чарчэнне і перспектыва Мінск 2006
Шрыфты Мінск 2009
Педагогіка і псіхалогія Мiнск 2005
Прафесійная лексіка Мінск 2011

Праграмы практык

Вучэбная (пленэр) Мінск 2004
Тэхналагічная (творчая) Мінск 2006
Пераддыпломная Мінск 2008
Педагагічная Мінск 2007

Праграмы вучэбных дысцыплін спецыяльнага цыкла

2-19 01 01-01 Дызайн (аб’ёмны)

2-19 01 01-01 Дызайн (графічны)

Малюнак Мінск 2006
Жывапіс Мінск 2006
Тэхналогія матэрыялаў жывапісу і малюнка Мінск 2011
Колеразнаўства Мінск 2009
Асновы кампазіцыі Мінск 2008
Праектаванне: дызайн аб’ёмны ПТП
Праектаванне: дызайн графічны Мінск 2008
Камп’ютарная графіка Мінск 2009
Гісторыя дызайну Мінск 2016
Методыка выкладання спецыяльных дысцыплін Мінск 2009

Праграмы вучэбных дысцыплін цыкла спецыялізацый

2-19 01 01-01 Дызайн (аб’ёмны)

2-19 01 01-01 01 Дызайн сродкаў вытворчасці і транспарту

Работа ў матэрыяле: дызайн сродкаў вытворчасці і транспарту ПТП
Асновы архітэктуры Мінск 2004

2-19 01 01-01 02 Дызайн вырабаў бытавога спажывання

Работа ў матэрыяле: дызайн вырабаў бытавога спажывання ПТП
Асновы архітэктуры Мінск 2004

2-19 01 01-01 Дызайн (графічны)

2-19 01 01-03 01 Тыпаграфіка

Работа ў матэрыяле дызайн графічны Мінск 2008
Фатаграфіка Мінск 2009

2-19 01 01-03 31 Дызайн тары і ўпакоўкі

Работа ў матэрыяле дызайн графічны Мінск 2008
Фатаграфіка Мінск 2009

21 Гуманітарныя навукі

21 04 Культуразнаўчыя навукі

2-21 04 31 Музыказнаўства

Праграмы вучэбных дысцыплін агульнапрафесіянальнага цыкла

Інструментазнаўства і інструментоўка Мінск 2010
Сачыненне Мiнск 2000
Фартэпiяна Мiнск 2006
Асновы дырыжыравання Мiнск 2000
Псіхалогія і педагогіка Мінск 2007

Праграмы вучэбных дысцыплін спецыяльнага цыкла і вучэбных практык

Элементарная тэорыя музыкi Мiнск 2012
Гармонiя Мiнск 2011
Аналіз музычных твораў Мінск 2005
Поліфанія Мінск 2002
Сальфеджыа Мінск 2000
Беларуская музычная літаратура Мінск 2010
Сусветная музычная літаратура (замежная – да пачатку ХХ ст.) Мінск 2008
Сусветная музычная літаратура (руская – да пачатку ХХ ст.) Мінск 2012
Сусветная музычная літаратура: замежная музыка ХХ ст. Мінск 2005
Сусветная музычная літаратура: руская музыка ХХ ст. Мінск 2005
Сучасныя музычныя стылі Мінск 2005
Музычны фальклор Мiнск 2000
Беларуская народная музычная творчасць Мiнск 2010
Асновы музычнай крытыкі Мінск 2013
Харавы клас Мінск 2015
Пастаноўка голасу Мінск 2000
Методыка выкладання прадмета “Сальфеджыа” Мінск 2004
Методыка выкладання прадмета “Музычная лiтаратура” Мінск 2015
Педагагічная практыка (сальфеджыа) Мінск 2004
Педагагічная практыка (музычная лiтаратура) Мінск 2000
Лектарская практыка Мінск 2016
Back to Top